Digitaal Taxeren - kop

Meer over ons: Value & Views

Meer over ons bedrijf Value & Views

Meer over ons: Value & ViewsIn dit artikel kunt u meer over ons te weten komen, met name waar we voor staan.

Wij zijn géén internetmarketing bedrijf waar u d.m.v. vage linkjes doorgestuurd wordt naar deze of gene die provisie af moet dragen. Wij zijn een onafhankelijk & erkend taxatiebureau dat al ruim 12 jaar dagelijks meerdere online taxaties per dag uitvoert. Overigens taxeren we fysiek al vanaf 1956.

Iedereen kan bij ons taxaties maar ook contra expertises aanvragen. Particulieren, verzekeraars, notarissen, vennoten, scheidende partijen, kortom iedereen zoals gezegd. Dat dit ook gebeurt geeft aan hoezeer onze, vaak arbitraire, dienstverlening wordt gewaardeerd.

Onafhankelijk: wij zijn nimmer partij en zeker niet geïnteresseerd in de te taxeren items. En… wij werken onafhankelijk en daarnaast ook, indien van toepassing, conform de richtlijnen Gedragscode Expertiseorganisaties welke door het verbond van verzekeraars is opgesteld.

Erkend: elke aanvraag is een nieuwe van terugkerende cliënten: de verzekerden alsook de verzekeraars (b.v. Turien), van rechtbanken (b.v. Het Hof te Amsterdam), van notarissen (bv. Vechtstede Notarissen), van bedrijven (bv Roto Smeets) en van die honderden particulieren waarvan velen prolongaties aanvragen. Dat is, in de breedste zin van het woord, dé erkenning die we willen. Door de jaren heen hebben we ervaren hoe belangrijk die erkenning is

Daarbij is er onze scholing, want een continue veranderde markt dwingt tot studie & leermomenten. Daarnaast kunnen we gelukkig putten uit onze uitpuilende database welke custom made voor Value & Views® is ontworpen en dagelijks een frisse update krijgt.